Regulamin

 1. Domniema się, że Użytkownik składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.
 2. Ceny wszystkich prezentowanych w sklepie towarów są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT 23%) wyrażonymi w złotych polskich. Ceny podane przy towarach są obowiązującymi w chwili zamówienia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedniego poinformowania.
 4. Przez złożenia zamówienia rozumie się prawidłowe i kompletne wypełnienie "formularza zamówienia”. W szczególności podanie prawidłowych danych osobowych. Sklep kartonshop.pl nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym podaniem danych osobowych
 5. Zamówienia nie potwierdzone w przeciągu dwóch dni roboczych zostaną anulowane.
 6. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT (prosimy o przesłanie danych mailem)
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że zamówienia składane w dni robocze po godzinie 16 jak również w soboty, niedziele oraz święta po godzinie 14, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę.
 9. Zamówiony towar dostarczony jest na adres podany w zamówieniu.
 10. Sklep pobiera opłatę za przesyłkę zgodnie z warunkami podanymi w dokumencie Płatności i dostawa. Koszt zamówienia zostaje automatycznie powiększony o koszty dostawy.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie.
 12. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu będzie protokół spisany z pracownikiem firmy kurierskiej. Reklamacji podlega towar wadliwy, uszkodzony i niekompletny
 13. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie. Zgłaszając reklamacje, należy podać numer zamówienia, imię, nazwisko oraz opisać przedmiot reklamacji.
 14. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze specyfikacją, Nabywca ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu. Sklep ma obowiązek uwzględnić reklamację, pod warunkiem, że została ona zgłoszona w terminie do 7 dni od momentu otrzymania przez Nabywcę przesyłki.
 15. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy
 16. Dane osobowe Nabywcy podlegają ochronie zgodnie z Polityką prywatności Sklepu.
 17. Wypełnienie danych formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez sklep internetowy trzymyszy.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.2011 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz 883. ).
 18. Powierzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zamówień i nie są udostępnione innym podmiotom
 19. Podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 20. Korzystanie ze sklepu kartonshop.pl oznacza akceptacje regulaminu.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zapisy Kodeksy Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów.