Polityka prywatności

1. Dane dostępowe i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer automatycznie zapisuje tylko tak zwane pliki cookie. Logi serwera, takie jak nazwa żądanego pliku, Twój adres IP, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych i żądany dostawca usług internetowych (dane dostępowe) oraz zapisy odwiedzin stron.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz ulepszania naszej oferty. Powyższe usługi – w ramach oceny interesów – dla zapewnienia realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym prawidłowego przedstawienia naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte w ciągu 7 dni od zakończenia Twojej wizyty na tej stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności wszelkie dane zbierane w ramach korzystania z naszego serwisu lub formularzy udostępnianych w tym celu przez sklep internetowy, przechowywane są na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam je przekażesz podczas składania zamówienia, kontaktując się z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) lub zakładając konto klienta. Pola wymagane zostały oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia Twojej sprawy w celu skontaktowania się z nami lub założenia konta klienta. Jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł zrealizować zamówienia, założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są zbierane, zależy od formy, w jakiej dane są wprowadzane. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Twojego konta klienta przetwarzanie Twoich danych zostanie ograniczone, a dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania przewidzianego przepisami podatkowymi i rachunkowymi, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub zgodnie z obowiązującymi prawami, zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystania tych danych, w takim przypadku – o czym poinformujemy w niniejszym oświadczeniu. Twoje konto klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie. W tym celu wyślij wiadomość do naszego administratora danych.

3. Przekazywanie danych

W celu realizacji umowy, jeśli będzie to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru, przekażemy Twoje dane firmie kurierskiej realizującej dostawę. W zależności od dostawcy usług płatniczych, którego wybierzesz podczas składania zamówienia, zebrane w tym celu dane dotyczące płatności przekazujemy instytucji kredytowej przetwarzającej płatność oraz, w stosownych przypadkach, nam lub wybranemu przez Ciebie dostawcy usług płatniczych do przetwarzania płatności. Niektórzy dostawcy usług płatniczych sami zbierają dane, jeśli założysz u nich konto. W takim wypadku konieczne jest zalogowanie się do dostawcy usług płatniczych poprzez podanie w ramach zamówienia swoich danych dostępowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.